എന്റെ പ്രമേഹം | KTH | Low Carb High Fat Solution to Diabetes | Malayalam


പ്രമേഹബാധയുടെ നീണ്ട വർഷങ്ങൾ. പ്രശ്നം ഗുരുതരമാക്കുന്ന നിലവിലെ ചികിത്സാ രീതി കരളിനെ ബാധിക്കുന്നു ഇനിയെന്ത്?
പൊണ്ണത്തടി, പ്രമേഹം, ഹൃദയരോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങൾ എന്തു പരിഹാരം പറയുന്നു?

Video credits to k t eych YouTube channel

 • Your reaction?
  Angry Angry
  0
  Angry
  Lol Lol
  0
  Lol
  Love It! Love It!
  0
  Love It!
  Nice Nice
  0
  Nice
  Now I Know Now I Know
  0
  Now I Know
  Sad Sad
  0
  Sad
  Surprised Surprised
  0
  Surprised
  Wow! Wow!
  0
  Wow!
  WTF WTF
  0
  WTF

  എന്റെ പ്രമേഹം | KTH | Low Carb High Fat Solution to Diabetes | Malayalam

  log in

  reset password

  Back to
  log in